Ne gubite dragocjeno vrijeme... ... budite uvijek ispred drugih... ... pronađite rješenje stvoreno samo za Vas... ... i ostvarite još jedan korak prema uspjehu. Mi smo tu da Vam u tome pomognemo.

Upravljanje dokumentima

 

Alfresco sustav za upravljanje dokumentima služi za prikupljanje, razmjenu te arhiviranje dokumenata koje korisnik može  jednostavno pretraživati, a sve iz alata koje već koristi i na koje je navikao. Ovo je osnovna komponenta Alfresca, na kojoj se grade sve ostale funkcionalnosti koje ova platforma nudi.

 

Dokumentima se može upravljati na više načina. Osnova je web sučelje koje se može koristiti iz bilo kojeg preglednika ili operacijskog sustava, a prikladno je za različite akcije koje su specifične za upravljanje dokumentima.

 

Alfresco repozitoriju se može pristupiti kao dijeljenom disku (shared drive). Svi dokumenti dohvatljivi su putem sučelja (na primjer Windows Explorer) prema zajedničkom disku na kojem su pohranjeni. Za stvaranje i pregled dokumenata nije potrebna instalacija nikakvih dodatnih alata. Tako se može na jednostavan način spremati, pretraživati i pregledavati dokumente. Ovaj način pristupa dokumentima je vrlo prirodan i najčešće se koristi u svakodnevnom radu. Pri tome su zadržane sve postavke koje se tiču sigurnosti te poslovnih pravila i procesa.

 

Jednostavna integracija sa Microsoft Office alatima omogućuje korisniku rad sa Alfrescom u poznatom okruženju bez dodatnih školovanja. Pri tome je posebno važno istaknuti integraciju s Microsoft Outlook platformom, koja omogućuje jednostavno arhiviranje email korespodencije u sam repozitorij.

 

Upravljanje dokumentima postaje vrlo jednostavno uz pomoć poslovnih pravila i procesa (workflow). Na primjer, kad stavite dokument u određenu mapu može se automatski pokrenuti poslovni proces nad tim dokumentom (workflow), ili pak razvrstati dokument, pretvoriti dokument u drugi format ili poslati obavijest putem elektroničke pošte.

 

Mogućnost zaključavanja dokumenta (check out) spriječit će druge da mijenjaju dokument istovremeno kad i vi, a kontrola verzija omogućuje razlikovanje manjih i većih izmjena.

 

Pretraživanje je jednostavno poput pretraživanja Googla ili Amazona, a mogućnost kategoriziranja dokumenata dodatno olakšava pretraživanje dokumenata.


Više o temi

Upravljanje dokumentima

Alfresco sustav za upravljanje dokumentima služi za prikupljanje, razmjenu te arhiviranje dokumenata.

Upravljanje zapisima

Alfresco nudi sve što je potrebno organizacijama da prikupljaju, klasificiraju, kontroliraju i uništavaju razne službene dokumente.

Upravljanje web sadržajem

Koristeći sinergiju s osnovnim modulom za upravljanje dokumentima, Alfresco posjeduje naprednu komponentu za upravljanje web sadržajem.

Kolaboracija

Alfresco Share je kolaboracijski portal koji nudi kolaboracijske funkcionalnosti korisnicima i timovima unutar poduzeća.

Zašto preporučamo Alfresco?

Koje su prednosti korištenja Alfresco platforme u odnosu na konkurentska rješenja?