Ne gubite dragocjeno vrijeme... ... budite uvijek ispred drugih... ... pronađite rješenje stvoreno samo za Vas... ... i ostvarite još jedan korak prema uspjehu. Mi smo tu da Vam u tome pomognemo.

EDI poruke

Poruke koje se koriste u elektroničkoj razmjeni podataka, su sve one poruke koje poslovni subjekti razmjenjuju između sebe, jedina je razlika da u slučaju EDI razmjene poruke idu elektroničkim putem, najčešće korištenjem usluga informacijskom posrednika.

Informacijski posrednik spaja dvija ili više poslovna subjekta, te brine o transfromacijama poruka iz jednog u drugi format, a da pri tome sadržaj ostane isti.

Poruke koje se šalju korištenjem EDI sustava možemo podijeliti u tri osnovne grupe:

 • Poslovne poruke

 • Financijske poruke

 • Izvještajne poruke

 

U elektroničkoj razmjeni podataka, između trgovačkih lanaca i njihovih dobavljača, najčešće korištene poruke su:

 • Narudžba - ORDERS

 • Odgovor na narudžbu/potvrda narudžbe - ORDRSP

 • Dostavnica (eOtpremnica) - DESADV

 • Faktura - INVOICE

 

Proces primanja i slanja eDokumenata najčešće ide ovako:

 • Kupac kreira narudžbu (ORDERS) i šalje ju informacijskom posredniku kao EDI file

 • Informacijski posrednik narudžbu u slučaju potrebe transformira u neki dogovori format koji primatelju šalje putem EDI sustava ili ju prikazuje na Web sučelju

 • EDInet obavještava primatelja o narudžbi koja mu je poslana

 • Primatelj na narudžbu može poslati odgovor porukom koja se zove „Odgovor na narudžbu" (ORDRSP). Temeljem te poruke kupac (naručitelj) ima informaciju o robi koji će biti dostavljena te datumu isporuke.

 • Kada dobavljač pripremi robu za otpremu, napravi auatomatski uz Otpremnicu kreira se i elektronička Dostavnica (DESADV), koja se putem sustava šalje kupcu. Dostavnica mora u sustav kupca stići prije prije dostave robe.

 • Kada je roba stigla na odredište, i kupac ju zaprimi u svoj sustav, putem EDI sustava kupac dobavljaču šalje povratni dokument  tzv. potvrdu primitka robe/Primka (RECADV).

 • Dobavljač na temelju primke ispostavi elektronički Račun ili e-račun (INVOIC) te ga šalje kupcu.

 • Kada kupac primi e-račun, automatski ga proknjiži, budući mora biti usklađen s dostavnicom, koja je prethodno poslana.

 • Elektronički račun šalje se u Arhivu na arhiviranje i to na traženi broj godina. I primatelj i izdavatelj računa mogu koristiti EDInet Arhivu.

 

 

 


Više o temi

EDI - što je to?

Elektroničku razmjenu podataka možemo definirati kao „prijenos strukturiranih podataka, prema dogovorenim standardima.

Osnovni pojmovi

U elektroničkoj razmjeni podataka koriste mnoge skraćenice i pojmovi...

EDI poruke

Poruke koje se koriste u elektroničkoj razmjeni podataka, su sve one poruke koje poslovni subjekti razmjenjuju između sebe.

Prednosti EDI razmjene

Elektronička razmjena podataka (EDI) odlikuje se brojim prednostima.