Ne gubite dragocjeno vrijeme... ... budite uvijek ispred drugih... ... pronađite rješenje stvoreno samo za Vas... ... i ostvarite još jedan korak prema uspjehu. Mi smo tu da Vam u tome pomognemo.

Osnovni pojmovi

Obzirom da se u elektroničkoj razmjeni podataka koriste mnoge skraćenice i pojmovi koji se ranije nisu upotrebljavali u poslovnoj komunikaciji, navodimo nekoliko najvažnijih pojmova.

 

B2B (business to business) - elektroničko poslovanje između dva poslovna subjekta 

B2C  (businees to consumer) - elektroničko poslovanje između poduzeća i potrošača

B2G (business to government) - elektroničko poslovanje poslovnog subjekta s vladinih organizacija

EDI (Electronic Data Interchange) - automatski prijenos podataka između računalnih sustava bez ljudske intervencije. Podaci se razmjenjuju u standardiziranom formatu.

Elektronički dokument– elektronički oblik papirnatog dokumenta. Podaci koji se nalaze na papirnatom dokumentu trebaju se nalaziti i u elektroničkom.

EDInet connector – naziv usluge koju Posrednik pruža u svrhu razmjene elektroničkih dokumenata pravnim ili fizičkim osobama na način da osigurava razmjenu dokumenata iz sistema-u sistem (system-to-system).

EDInet Arhiva – elektroničko pohranjivanje digitalnih dokumenata na jednom mjestu.

Elektroničko poslovanje - razmjena informacija elektroničkim putem između partnera

EANCOM – međunarodni standard za elektroničku razmjenu podataka.

EDIFACT – osnova za EANCOM standard.

GS1 - GS1 organizacija je međunarodna neprofitna organizacija.  GS1 pruža standarde kao što su identifikacijski brojevi lokacija (GLN), GTIN kodovi, RFID EPC tehnologija, standardi za elektroničke razmjene podataka i globalne sinkronizacije podataka (GDSN).

GLN (Global Localization Number) – EAN globalni lokacijski kod je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture, kao što su pravne jedinice, funkcionalne jedinice i fizičke jedinice. EAN globalni lokacijski brojevi koriste se u EDI razmjeni za identifikaciju pošiljaoca i primaoca pri elektroničkom prijenosu transakcija (npr. kupac, prodavač, transporter itd)

GTIN (engl. Global Trade Item Number - broj globalne trgovačke jedinice) - GTIN predstavlja jedinstvenu globalnu negovoreću identifikacijsku šifru trgovačkog artikla. On ne sadržava nikakve podatke o artiklu. GTIN služi kao ključ za dohvat podataka prethodno zapisanih u bazu. Ti podaci sadržavaju sve atribute vezane za taj artikl (naziv - puni, kratki, pos-naziv, cijenu, tarifnu grupu za PDV, i slično). GTIN se formira pomoću četiri strukture kodiranja: EAN-8, EAN-13, UPC-12 i EAN/UCC-14

Informacijski posrednik – pravna ili fizička osoba koja u ime pošiljatelja ili primatelja vrši prijem, prijenos, dostavljanje i čuvanje elektroničkih dokumenata (dalje Posrednik)

IS – informacijski sustav

Pošiljatelj– Pravna ili fizička osoba koja korištenjem vlastitog kreira elektronski dokument i šalje ga drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi putem informacijskog posrednika (ili direktno)

Primatelj– Pravna ili fizička osoba koja preuzima primljeni elektronički dokument

Web EDInet sučelje – naziv usluge koju Posrednik pruža pravnim ili fizičkim osobama za praćenje poslanih i primljenih elektronskih dokumenata putem Web EDInet sustava
 

 


Više o temi

EDI - što je to?

Elektroničku razmjenu podataka možemo definirati kao „prijenos strukturiranih podataka, prema dogovorenim standardima.

Osnovni pojmovi

U elektroničkoj razmjeni podataka koriste mnoge skraćenice i pojmovi...

EDI poruke

Poruke koje se koriste u elektroničkoj razmjeni podataka, su sve one poruke koje poslovni subjekti razmjenjuju između sebe.

Prednosti EDI razmjene

Elektronička razmjena podataka (EDI) odlikuje se brojim prednostima.