Ne gubite dragocjeno vrijeme... ... budite uvijek ispred drugih... ... pronađite rješenje stvoreno samo za Vas... ... i ostvarite još jedan korak prema uspjehu. Mi smo tu da Vam u tome pomognemo.

Elektronički račun = eRačun

U posljednje se vrijeme mnogo govori o elektroničkom računu pod različitim nazivima (e-Računu, EDI računu i sličnom). Unatoč tome, teško je pronaći potpune informacije o elektroničkom računu na jednom mjestu. Različiti ponuditelji nude različite vrste usluga. Međutim rijetko spominju što je elektronički račun i koje uvjete treba zadovoljiti kako bi bio zakonski valjan.

Stoga ćemo na ovom mjestu ponuditi što potpunije informacije o elektroničkom računu, odnosno pravilima kojima podliježe, propisanom sadržaju, uvjete kojima mora udovoljavati te, naposljetku, kako ga slati u skladu s važećim zakonima i propisima.

Što je elektronički račun ili kraće e-Račun?

Elektronički račun je račun izdan u elektroničkom obliku.
Kako bi se račun smatrao računom u elektroničkom obliku treba biti izdan i zaprimljen u nekom elektroničkom formatu. Račun se može izdati u obliku strukturirane poruke (npr. XML, TXT) odnosno PDF formatu i poslati elektroničkom poštom (e-mail).

Izdavatelj i Primatelj mogu međusobno razmjenjivati račune u elektroničkom obliku izravno odnosno putem jednog ili više informacijskih posrednika. 

Na kraju, budući da je Republika Hrvatska od 01. srpnja 2013. postala punopravnom članicom Europske Unije te, posljedično, dijelom jedinstvenog tržišta Europske unije, računi izdani u elektroničkom obliku moraju biti u skladu s hrvatskim pravnim propisima kao i direktivama EU.

Zaključak:

Slanje i primanje računa u elektroničkom obliku doprinosi kvalitetnijem poslovanju pružajući niz prednosti gospodarstvenicima koji se koriste tom mogućnošću što naposljetku dovodi do povećanja konkurentnosti cjelokupne ekonomije.

Kako bi se račun smatrao elektroničkim računom, potrebno je zadovoljiti nekoliko osnovnih kriterija:

  • potrebna je suglasnost Primatelja za primanje računa izdanih na taj način;
  • račun se mora izdati u nekom elektroničkom formatu;
  • svaki račun mora zadovoljiti tri osnovna zahtjeva – osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa;
  • račun mora sadržavati sve obvezne elemente računa propisane zakonima i pravilnicima;
  • elektronička arhiva mora čuvati račun u skladu s propisima i u zakonom propisanom trajanju.

Elektronički račun je brz, siguran, povoljan i jednostavan način slanja računa. Uputno je iskoristiti prednosti koje donosi.

 

Pridružite se onima koje uživaju prednostima elektroničkih računa.

Više o temi

Načini slanja elektroničkih računa

U skladu sa novim pravilnikom, elektronički računi mogu se slati na dva osnovna načina.

Zakonska regulativa

Nekoliko je zakona i propisa koji reguliraju izdavanje, promet te čuvanje elektroničkih računa. U Republici Hrvatskoj to je čak 8 različitih zakona. U svakom od njih definiran je dio propisa koji se...

Prednosti primjene elektoničkih računa

Prednosti korištenja elektroničkih računa očituju se i na strani primatelja i na strani izdavatelja, ali i društva općenito.