Ne gubite dragocjeno vrijeme... ... budite uvijek ispred drugih... ... pronađite rješenje stvoreno samo za Vas... ... i ostvarite još jedan korak prema uspjehu. Mi smo tu da Vam u tome pomognemo.

EDInet eRačun - načini slanja

 

Elektronički računi mogu se slati korištenjem dvije osnovne metode:
1. putem elektroničke razmjene podataka (EDI)

2. pomoću neke druge metode poslovne kontrole

Tri su osnovna koraka koja prolazi svaki račun:

  • Izdavatelj račun priprema u svom ERP sustavu te ga šalje na EDInet
  • EDInet zaprima račun, provjerava da li sadrži sve obavezne elemente, transformira te ga šalje primatelju
  • Original računa s ugrađenim elektroničkim potpisom i vremenskom oznakom šalju se u EDInet Arhivu

Ovisno o kanalu slanja računa do primatelja, postoje razlike u koracima:


A) Elektronička razmjena podataka (EDI)

Elektronička razmjena podataka (EDI) kao način slanja elektroničkih računa, ponajprije se koristiti između subjekata koji su povezani u EDI razmjenu preko nekog  informacijskih posrednika (EDI provider) na pojedinom tržištu. Najčešći korisnici EDI sustava su veći trgovački lanci te njihovi dobavljači.  Putem EDI sustava razmjenjuju se i druge poruke kao što su: narudžba, dostavnica, potvrda primitka, stanja skladišta i sl. Bilo koja dva poslovna subjekta, koja imaju tehničke mogućnosti, mogu ugovoriti EDI razmjenu elektroničkih računa ili drugih poruka.

GLN broj koji dodjeljuje nacionalna GS1 organizacija najčešće se koristi kao identifikator pojedinog subjekata. Osim GLN broja, moguće je korištenje i bilo kojeg drugog jedinstvenog identifikatora kao što je OIB, IBAN itd.

Slanje računa korištenjem EDI sustava podrazumijeva da se račun šalje kao datoteka iz sustava izdavatelja u sustav primatelja računa. Poslana datoteka može biti u jednom formatu (npr. XML-a), dok se primatelju može slati i istom ili nekom drugom formatu (npr. EDIFACT, XML -b).


B) Neka druga metroda

Što je to druga poslovna metoda a koja udovoljava kriterijima koje propisuje zakon?

Druga poslovna metoda (a koja je definirana stavkom 2. Članka 104a. Pravilnika o PDV-u), označava svaku drugu metodu koja nije EDI razmjena podataka a omogućuje povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga i drugim poslovnim dokumentima te provjeru vjerodostojnosti podrijetla i cjelovitosti sadržaja računa prema utvrđenim procesima izdavanja odnosno primanja računa.

Ova metoda primjenjuje se u slučaju da primatelj računa, račun ne može zaprimiti kao datoteku. Tada se primatelju račun šalje u PDF formatu koji u sebi sadrži elektronički potpis. Najčešće je to za fizičke osobe, ali isto tako za svaki poslovni subjekt koji ne može ili ne želi račun primiti kao datoteku.
Za identifikaciju subjekata može se koristiti bilo koji broj npr. GLN, OIB, IBAN i sl. 

EDInet sustav za ovu metodu koristi proizvod pod nazivom EDInet PKI Adapter. Pošiljatelj računa koristi isti format kao i u slučaju slanja računa kao EDI datoteka. Pretvaranje računa u PDF vršit EDInet PKI Adapter instaliran kod izdavatelja. Primatelj računa ne mora biti povezan s EDInet sustavom ili nekim drugi EDI provider-om.


Primjeri slanja eRačuna

Primjer 1 - slanje eRačuna pomoću EDI tehnologije

Primjer slanja e-Računa korištenjem EDI tehnologije: Izdavatelj i primatelj računa povezani su u EDI sustave za razmjenu podataka i to na EDInet sustav (ili na neki drugi EDI provider). I...

Primjer 2 - slanje eRačuna pomoću PKI tehnologije

Slanje eRačuna pomoću PKI tehnologije: Izdavatelj računa povezan je u EDInet sustav za razmjenu podataka. Izdavatelj je poslovni subjekt, a primatelj može biti poslovni subjekti ili fizička osoba. ...

Primjer 3 - primanje eRačuna pomoću PKI tehnologije

PRIMJER 3 - primanje eRačuna pomoću PKI tehnologije Na strani primatelja (bilo pravna bilo fizička osoba) koji elektronički račun (eRačun) preuzima preko EDInet eRačun portala u PDF formatu, proces...