Ne gubite dragocjeno vrijeme... ... budite uvijek ispred drugih... ... pronađite rješenje stvoreno samo za Vas... ... i ostvarite još jedan korak prema uspjehu. Mi smo tu da Vam u tome pomognemo.

Visoka dostupnost

Visoka dostupnost (engl.  high availability ) usluge vrlo je važna karakteristika kritičnih IT sustava. Kod izgradnje takvih sustava iznimno je važno uzeti u obzir zahtjeve koji se postavljaju pred dostupnost sustava, budući da oni značajno utječu na složenost i troškove izgradnje sustava. U našem radu obično se susrećemo sa zahtjevima za visoku dostupnost sustava temeljenih na web tehnologijama, kao što su baze podataka, web aplikacije, web servisi, mrežni datotečni sustavi i tome slično. Da bi sustav bio visoko dostupan, potrebno ga je dizajnirati iz više aspekata:

  • lokacijska dostupnost (planiranje sustava na dvije odvojene lokacije)

  • odvojeno napajanje energijom

  • redundantne mrežne veze prema vanjskom svijetu

  • redundantne mrežne veze unutar IT sustava

  • redundantne pomoćne mrežne usluge (DNS, NTP, LDAP itd.)

  • mogućnost izvođenja usluge na dva ili više čvorova

  • mogućnost transparentnog prebacivanja servisa s jednog čvora na drugi

  • redovito spremanje pričuvnih kopija (i na rezervnoj lokaciji)

  • mogućnost brzog oporavka sustava nakon kritične pogreške

Stoga planiranje i implementacija sustava s visokom dostupnošću zahtijeva multidisciplinaran pristup. U pojedinim slučajevima nije potrebno poštovati neke od ranije navedenih aspekata, ukoliko isti nisu opravdani cijenom ili zahtjevima prema usluzi. Naprimjer, potpuna lokacijska odvojenost aktivnog i pričuvnog sustava nije uvijek prikladna ili moguća.

 

Najčešće se kao jezgra sustava visoke dostupnosti koristi koncept klastera. Klaster se sastoji od dva ili više čvorova (računala) od kojih svaki može nezavisno izvoditi neku uslugu (npr. instancu baze podataka). Na čvorovima se nalaze posebni aplikativni paketi koji međusobno sinkroniziraju rad čvorova, kako ne bi došlo do kolizije oko pristupa resursima. Primjerice, samo jedan od čvorova može imati dinamički dodijeljene resurse potrebne za pružanje usluge (npr. IP adresu ili diskovni prostor). Ukoliko bi dva ili više čvora istovremeno pokušala alocirati iste resurse, došlo bi do kolizije koja bi onemogućila pristup usluzi (u slučaju iste IP adrese) odnosno dovela do oštećenja podataka (u slučaju da se pristupa istom diskovnom prostoru).

 

Postoje dva tipa klastera - aktivno-aktivni, u kojima se ista usluga može pružati na više čvorova istovremeno, te aktivno-pasivni, u kojima se usluga može izvoditi samo na jednom čvoru u nekom vremenskom trenutku. Tip klastera najviše ovisi o tome da li aplikativna podrška omogućuje aktivno-aktivan rad ili zahtijeva ekskluzivnost. Ukoliko se podaci mogu replicirati na više čvorova, razmjerno je jednostavno implementirati aktivno-aktivan klaster (npr. jednostavni web poslužitelji ili DNS poslužitelji). U suprotnom se primjenjuje aktivno-pasivni klaster, koji će osigurati pokretanje servisa na samo jednom čvoru. Iz ovog proizlaze prilično rigorozne posljedice - čvorovi trebaju biti u stanju reagirati na svaki ispad komunikacije.


Više o temi

Red Hat Enterprise Virtualization

S izlaskom verzije 3.0, Red Hat je konačno ponudio Linux virtualizaciju koja je usporediva po svojstvima tržišnom lideru, VMware vSphere gami proizvoda

To GFS or not to GFS

Global File System (GFS) , uz Red Hat Cluster Suite jedan je od glavnih razloga popularnosti Red Hat Enterprise Linuxa u složenim informatičkim sustavima.

Visoka dostupnost

Visoka dostupnost (engl. high availability ) usluge vrlo je važna karakteristika kritičnih IT sustava.

Red Hat Cluster Suite

Red Hat Cluster Suite je uz GFS , dio Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform i vjerojatno najvažniji razlog popularnosti ovog proizvoda u poslovnoj domeni pred drugim distribucijama Linuxa.

Virtualizacija

Virtualizacija obećava smanjenje troškova upravljanja složenim IT sustavima putem nekoliko aspekata.