Ne gubite dragocjeno vrijeme... ... budite uvijek ispred drugih... ... pronađite rješenje stvoreno samo za Vas... ... i ostvarite još jedan korak prema uspjehu. Mi smo tu da Vam u tome pomognemo.

Upravljanje kvalitetom i okolišem

Temeljna orijentacija naše tvrtke je proizvodnja informacijskih sustava optimalnih svojstava, čija će uporaba značiti poboljšanje u poslovanju naših kupaca. U cilju stalnog poboljšanja kvalitete proizvodnog procesa i proizvoda obvezujemo se održavati i kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja kvalitetom, zajedno s sustavom upravljanja okolišem u cilju smanjivanja utjecaja djelatnosti organizacije na okoliš. U tom se cilju  trajno obvezujemo:

  1. Imati zadovoljne zaposlenike i poticati njihovu kreativnost. Održavati i unaprjeđivati ugodnu i poticajnu radnu okolinu, mogućnost stalnog stručnog i osobnog usavršavanja i napredovanja te primjeren životni standard.

  2. Imati zadovoljne korisnike. Neprekidno razvijati vlastite sposobnost pronalaženja optimalne kombinacije tehnologija i ljudi koji je znaju primijeniti. Svaki obavljeni posao treba služiti kao preporuka za naredne poslove. Mjeriti zadovoljstvo korisnika. U najvećoj mogućoj mjeri uključivati korisnike naših proizvoda u cjelokupni proces razvoja te neprekidno prikupljati povratne informacije od kupaca.

  3. Dati dodatnu vrijednost svakom ugovorenom poslu. Razumjeti zahtjeve kupca i djelovati u skladu s njima, te predviđati moguće potrebe i pružati kvalitetne i vrijedne prijedloge. Davati originalna tehnička rješenja. Praćenjem svjetski prihvaćenih trendova, vlastitim snagama te kroz suradnju s znanstvenim institucijama razvijati i primjenjivati kvalitetna originalna tehnička rješenja.

  4. Neprekidno poboljšavati kvalitetu. U realizaciji proizvoda primjenjivati suvremene alate, tehnologije i metodologije koje povećavaju efikasnost proizvodnog procesa uz održavanje ili povećavanje zadane kvalitete, prilagođavajući rješenja stvarnim potrebama korisnika.

  5. Neprekidno analizirati aspekte utjecaja djelatnosti organizacije na okoliš te kroz kontinuirano unapređivanje sustava upravljanja okolišem smanjivati utjecaj djelatnosti organizacije na okoliš

  6. Sustav upravljanja okolišem će se održavati na način primjeren prirodi našeg posla.

  7. Održavati i unaprjeđivati partnerske odnose sa suradničkim tvrtkama pri realizaciji složenih proizvoda na temeljima uzajamne koristi.

  8. Poštivati zakonske i etičke norme u odnosima s kupcima, dobavljačima, suradnicima i zaposlenicima. Pratiti i primjenjivati zakonske odredbe relevantne za identificirane aspekte utjecaja na okoliš.

  9. Postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve u smislu upravljanja kvalitetom i okolišem.

  10. Primjenjivati i trajno poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom i okolišem temeljen na normama ISO9001:2008 i ISO14001:2004. Osigurati ljudske i materijalne resurse za provedbu odrednica politike kvalitete i okoliša.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem javno je dostupan dokument, čiji značaj i vrijednosti su jasno komunicirani svim zaposlenicima, partnerima i korisnicima.