Ne gubite dragocjeno vrijeme... ... budite uvijek ispred drugih... ... pronađite rješenje stvoreno samo za Vas... ... i ostvarite još jedan korak prema uspjehu. Mi smo tu da Vam u tome pomognemo.

Zakonska regulativa

Postoji nekoliko zakona i propisa koji reguliraju izdavanje, promet te čuvanje elektroničkih računa.

 

 

 

 

Republika Hrvatska

U skladu sa time, izdavanje i razmjena računa u elektroničkom obliku (e-Računa) u Republici Hrvatskoj uređeno je sljedećim zakonima i pravilnicima:

  • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13-Rj. USRH),
  • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13),
  • Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13),
  • Zakon o računovodstvu (NN 109/07, 54/13),
  • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05),
  • Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08),
  • Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11).

 

Posebno su važne odredbe članka 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji propisuje obvezne elemente računa kao i članka 80. te članka 161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost u skladu je s direktivama EU te definira pravila i u potpunosti izjednačava račun izdan u elektroničkom obliku s računom u papirnatom obliku.

 

 

Europska Unija

 

Budući da je Republika Hrvatska od 01. srpnja 2013. postala punopravnom članicom Europske Unije te, posljedično, dijelom jedinstvenog tržišta Europske unije, računi izdani u elektroničkom obliku moraju biti usklađeni s direktivama EU. Direktive EU nisu zakon, već smjernice odnosno minimum koji treba obuhvatiti zakon svake pojedine članice Unije. Pored predviđenog minimuma, svaka država članica može sama definirati dodatna pravila vezana uz elektroničke račune. U tom smislu, možemo napomenuti da neke zemlje definiraju isključivo korištenje naprednog elektroničkog potpisa, neke traže mjesečne izvještaje u papirnatom obliku za protekli mjesec i slično.

Direktiva Vijeća 2010/45 od 13. srpnja 2010. godine naglašava ravnopravnost metoda izdavanja računa u elektroničkom obliku (e-Računa), korištenja naprednog elektroničkog potpisa, EDI metode te bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa s isporukama dobara i usluga.

 

Direktive kojima se daju smjernice za izdavanje i promet elektroničkih računa su:

  • Direktiva 1999/93/EC 94/820/EC – o elektroničkom potpisu
  • Direktiva 2001/115/EC – o usklađivanju propisanih uvjeta za izdavanje računa s obzirom na PDV
  • Direktiva 2010/45/EU – dopuna Direktive 2006/112/EC (u primjeni od 1. siječnja 2013. godine)

 

Zaključak: 

Kako u Republici Hrvatskoj postoji niz zakona i propisa koju uređuju izdavanje, razmjenu i pohranu elekroničkih računa, a svaki zakon i pravilnik nažalost definira samo dio propisa, da bismo dobili ispravna pravila i uvjete, sve zakone moramo promatramo kao cjelinu. Tek tada možemo definirati pravila za izdavanje, promet i čuvanje elektroničkih računa. Naravno, osim zakona i propisa Republike Hrvatske, uputno je uzeti u obzir i propise Europske Unije. Propisi Europske Unije koji definiraju izdavanje, promet i čuvanje elektoničkih računa idu prema tome da se maksimalno liberaliziraju uvjeti sve kako bi se elektronički računi što više koristili. No opet, svaka zemlja za sebe definira pravila.

 


Više o temi

Načini slanja elektroničkih računa

U skladu sa novim pravilnikom, elektronički računi mogu se slati na dva osnovna načina.

Zakonska regulativa

Nekoliko je zakona i propisa koji reguliraju izdavanje, promet te čuvanje elektroničkih računa. U Republici Hrvatskoj to je čak 8 različitih zakona. U svakom od njih definiran je dio propisa koji se...

Prednosti primjene elektoničkih računa

Prednosti korištenja elektroničkih računa očituju se i na strani primatelja i na strani izdavatelja, ali i društva općenito.