Poboljšanje efikasnosti poslovanja tvrtke OptimIT d.o.o. ulaganjem u nove marketinške aktivnosti

Naziv projekta – Poboljšanje efikasnosti poslovanja tvrtke OptimIT d.o.o. ulaganjem u nove marketinške aktivnosti

Kratki opis projekta – Dana 25.02.2019., tvrtka OptimIT d.o.o. s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta je potpisala Ugovor/Vaučer o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Poboljšanje efikasnosti poslovanja tvrtke OptimIT d.o.o. ulaganjem u nove marketinške aktivnosti “, serijski broj vaučera: P19_WWW_2019_0378.  Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Sredstvima projekta je izrađena internetska stranica na hrvatskom i engleskom jeziku.

Cilj projekta je jačanje međunarodne konkurentnosti i postizanje bolje prisutnosti na tržištu. Novom internetskom stranicom tvrtka može povećati svoju vidljivost i prisutnost na međunarodnim tržištima. Krajnji cilj je zapošljavanje novih djelatnika te jačanje i povećanje konkurentnosti na tržištu.

Očekivani rezultati projekta

  • Povećanje prihoda od prodaje za minimalno 15% do 2020.godine
  • Povećanje izvoza za 20% do 2020. godine
  • Povećanje broja kupaca, minimalno 10 novih kupaca do 2020. godine
  • Povećanje prepoznatljivosti na tržištu kroz veću posjećenost postojeće internetske stranice
  • Povećanje dostupnosti kroz prilagodbu dizajna.

Ukupna vrijednost projekta – 180.625,00 kn

Priznati troškovi – 144.500,00 kn

EU sufinanciranje projekta – 100.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta – veljača 2019. – kolovoz 2019.

Kontakt osoba za više informacija – Denis Trupec, email: denis.trupec@optimit.hr, tel.: +385 1 7897  301

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke OptimIT d.o.o.