Povećanje konkurentnosti tvrtke OptimIT d.o.o. ulaganjem u certifikaciju

Tvrtka OptimIT d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti tvrtke OptimIT d.o.o. ulaganjem u certifikaciju“, referentnog broja KK.03.2.1.14.0344.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 146.537,50 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova  117.230,00  kn

Bespovratna sredstva – 98.473,20 kn

Privatni doprinos –18.756,80 kn

Početak projekta: 11.09.2019.

Završetak projekta: 11.02.2021.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

  1. Povećanje broja zaposlenih – minimalno 1 novi djelatnik do 2022.
  2. Povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja za 25% do 2022.
  3. Zadržavanje broja djelatnika – 18 djelatnika do 2022.
  4. 1 proces upravljanja kvalitetom certificiranja do 2020.
  5. Povećanje prihoda od prodaje za 25% do 2022.
  6. Smanjenje troškova za 8% na godišnjoj razini
  7. Povećanje motiviranosti djelatnika, a samim time i produktivnosti organizacije
  8. Povećanje zadovoljstava kupaca i dobavljača kroz kvalitetnije poslovne procese i veću sigurnost
  9. Povećana sigurnosti proizvoda/softvera – korist za pojedinca i zajednicu

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kontakt osoba za više informacija:  Denis Trupec, +385 1 78 97 301, e-mail:
denis.trupec@optimit.hr

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr 

 Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke OptimIT d.o.o.