Što korištenje e-računa donosi poduzeću?

27.02.2020.

Sve se češće možete susresti s prijedlogom da tradicionalni račun zamijenite njegovim duplikatom u elektroničkom obliku tj. e-računom.

Zašto Vas tvrtke potiču na prelazak na elektroničke račune (e-račune)?

Vide li u tome priliku za smanjenje troškova? Da.

Štedi li upotreba e-računa vrijeme? Da.

Imaju li potrošači koristi od toga? Naravno.

Imajte na umu da svaki e-račun ima istu pravnu vrijednost kao i papirnati dokument.

Situacije u kojima računi kasne ili uopće nisu stigli, a poslani su poštom, mogu se zaboraviti. Isto se odnosi na neprekidno pretraživanje uredskih registratora kako bi se pronašao određeni dokument. Sve zahvaljujući prelasku na e-račun.

U Hrvatskoj se do sredine siječnja 2020. uspješno je razmijenilo oko 3 milijuna e-računa samo za javnu nabavu.


Prednosti upotrebe e-računa:

  • korištenje e-računa smanjuje vrijeme čekanja računa – elektronički dokument u trenutku izdavanja ide na navedenu adresu e-pošte ili pristiže u neki sustav
  • pogodnost arhiviranja – elektronički računi , za razliku od tradicionalnih računa, ne zauzimaju prostor u uredu.
  • e-račun štiti okoliš
  • pristupačnost s bilo kojeg mjesta – nakon što se prijavite na svoj mail ili u sustav s bilo kojeg mjesta, moći ćete vidjeti primljeni dokument
  • e-račun poboljšava poslovne procese u tvrtki – ako pronađete određeni dokument, ne morate prelistavati hrpu papira. Čuvanje računalne baze podataka svih računa ubrzat će i poboljšati pretraživanje, što će uštedjeti dragocjeno vrijeme
  • Smanjivanje troškova – slanjem e-računa kompanija štedi na ispisu računa i troškovima paketa

eračuni, elektronički račun, efaktura
Edinet e-Račun


Infinite IT Solutions pripremio je EDI rješenje Infinite e-račun koji također pojednostavljuje i postupak otpreme računa generirajući ga u .pdf formatu i izravnim slanjem na navedenu email adresu.

Elektronički račun sve je popularniji način sigurnog upravljanja i kontrole računa.

Njegova je najveća prednost značajno smanjenje troškova distribucije. Dodatno, e-računi imaju visoku učinkovitost isporuke i ekološki su prihvatljivi. Broj tvrtki koje zamjenjuju tradicionalni račun stalno raste. Također, njihovi kupci već i očekuju mogućnost primanja e-računa, što je prikladnije od pohranjivanja papirnatih verzija.

Napisala: Anna Odzimek