OSI Databank portal

INTERNI PORTAL, CMS RJEŠENJE, LIFERAY, ALFRESCO

Dugogodišnja uspješna suradnja s Međunarodnom organizacijom rezultirala je novim projektom - OSIDB („On-site Inspection Databank“). Riječ je o internom portalu za odjel Međunarodne organizacije namijenjen praćenju i planiranju vlastitih aktivnosti. Naši stručnjaci kontinuirano pružaju usluge podrške i održavanja čitavog sustava.

Ideja, tko, što

Dugogodišnje iskustvo u radu s različitim UN organizacijama upoznalo je naš razvojni tim sa specifičnim zahtjevima i sustavima naših klijenata te njihovom kompleksnom i velikom infrastrukturom. Temeljem vrhunski odrađenih projekata koji su rezultirali rješenjima prilagođenim specifičnim potrebama korisnika, dobili smo priliku razviti još jedno cjelovito rješenje. Portal OSIDB je centralno mjesto planiranja logistike inspekcijskog postupka.

Izazov, cilj

Osnovna svrha OSIDB portala je uvježbavanje i planiranje izvođenja postupka inspekcije u slučaju katastrofe.

Rješenje je povezano s različitim bazama podataka iz kojih koristi informacije nužne za postupak planiranja. Za svaku državu, uz ostale informacije, vezane su točke ulaska (Points of Entry) – najčešće zračne luke – te kontakt osobe (Points of Contact) uz popis ovlaštenih inspektora. Središnji dio portala služi za planiranje inspekcije.

Primjerice, u slučaju nuklearne katastrofe na lokaciji događaja, ovlašteni inspektori izlaze na teren, utvrđuju stanje slijedeći unaprijed predviđene protokole te u aplikaciju unose podatke prikupljene na terenu.

Cilj projekta je složen sustav temeljen na mogućnostima Liferay rješenja i sposobnostima integracije različitih sustava korisnika na fleksibilnoj i skalabilnoj platformi.

Strategija, tehnologija, rješenje

Uporabom rješenja Liferay dobivene su fleksibilnost i prilagodljivost traženim potrebama korisnika te mogućnost relativno jednostavne integracije s okolnim sustavima.
Povezivanjem Alfresco Document Management sustava s Liferayom zadovoljili smo željene funkcionalnosti koristeći najbolje iz oba svijeta.

Rješenje, između ostalog, stvara set integriranih podataka prikupljenih iz baza podataka, a koje korisnici upotrebljavaju u „offline“ načinu rada na lokaciji inspekcijskog nadzora.

OSIDB portal integriran je s drugim sustavima korisnika poput alata za upravljanje imovinom te nekoliko baza podataka. Obuhvaća niz modula za upravljanje podacima o imovini, točkama ulaska, točkama kontakta te podacima o inspektorima koji čine osnovu procesa planiranja inspekcije i aktivnosti.