Siguran internetski portal

INTERNETSKI PORTAL, CMS RJEŠENJE, LIFERAY, ALFRESCO

Naš razvojni tim je za Međunarodnu organizaciju uspješno kreirao Siguran internetski portal (eng. Secure Web Portal), jedinstveno rješenje za prikupljanje i obradu velikog broja podataka iz različitih izvora. Portal je uspješno integriran s desetak različitih sustava koje organizacija svakodnevno koristi. Projekt je uspješno implementiran, a suradnja s Međunarodnom organizacijom se nastavlja.

Ideja, tko, što

Postojeći sustavi korisnika za prikupljanje i obradu velikog broja podataka nisu bili integrirani. Podaci su se prikupljali iz različitih izvora te naknadno objedinjavali i prezentirali. Tako neučinkovit sustav više nije odgovarao Međunarodnoj organizaciji pa je odlučila izraditi rješenje koje bi omogućilo brzo i kvalitetno prikupljanje te obradu podataka, s velikim brojem prikaza na jednom mjestu.

Izazov, cilj

Korisnik je zatražio interaktivnu platformu i portal za izvješćivanje unutar organizacije koji uključuju prikupljanje informacija s više od trideset različitih portleta (poput IDC i DOTS baze podataka, KPI repozitorij, itd.) te njihovu obradu. Veliku količinu prikupljenih podatka trebalo je prezentirati sukladno jedinstvenim zahtjevima pojedinačnih korisnika/država – primjerice u obliku različitih tablica, grafikona, pisanih ad-hoc izvješća, karata, mapa s datotekama.

Kao poseban izazov se nametnula integracija predloženog rješenja s desetak različitih platformi i sustava, poput tzv. „big data“ sustava za prikupljanje i obradu ogromne količine podataka (više od 1 TB podataka dnevno).

Pored toga, korisniku je bilo važno da se očuva integritet korporativnog vizualnog identiteta.

Strategija, tehnologija, rješenje

Portal je razvijen na Liferay tehnologiji, najpogodnijem rješenju za uspješno prikupljanje, obradu i prezentaciju podataka iz internih i eksternih baza podataka, KPI repozitorija i sličnih izvora. Liferay kao platforma omogućuje centralno upravljanje i nadzor sadržaja prikupljenog, ili pripremljenog iz višestrukih izvora podataka.

Nakon dohvata, podaci se vizualno prikazuju kroz portlete korištenjem standardnog HTML-a uz potporu jQuery komponenti i Google mapa generiranih korištenjem Google Earth servera korisnika.

Podaci se grafički prikazuju korištenjem FusionCharts i Crystal XCelsius tehnologija. Korisniku je na raspolaganju prikaz više od stotinu različitih izvora podataka (izvještaja, mapa s datotekama, tablica itd.).

Korisničko je iskustvo jedinstveno, neovisno o mjestu pristupa podacima.

U razvoju modula za upravljanje dokumentima korišteno je Alfresco DMS rješenje koje se bešavno integrira s Liferay portalom. Na taj način, sustav je u potpunosti prilagođen potrebama i zahtjevima korisnika.

Ovo integrirano rješenje pokazalo se vrlo uspješnim i potpuno funkcionalnim zbog kontrole i upravljanja svim podacima i aktivnostima te njihovom praćenju i izvješćivanju sukladno zadanim kriterijima.